Türk Telekom Personel Alımı 2018

11 Temmuz 2018 Personel Alımları

Türk Telekom’da çalışmak ister misiniz? Ülkemizde alt yapısı en yaygın olan telekomünikasyon kurumlarından biri olan Türk Telekom, her sene bünyesine yeni yüzler katıyor. Bu yıl (2018), Türk Telekom Personel Alımı 2018 iş ilanı ile farklı birkaç kategoride personel ve işçi alımı yapmakta.

Türk Telekom Personel ve İşçi Alım Süreci

Türk Telekom’da Seçme ve Yerleştirme; kurum kültürüne uygun ve yetenekli adayları şirketimize kazandırma hedefine ulaşma açısından en önemli süreçlerden biridir.

Şirketimizin iş yapış şeklini oluşturan temeller ışığında, “Müşteri Odaklılık, Güvenilirlik, Yenilikçilik, İnsan Odaklılık ve Çeviklik” adaylarda aradığımız niteliklerdendir. Bu kapsamda, Yetenekli ve başarılı İşe Alım Ekibimiz ile dikkatli, özenli bir seçme ve yerleştirme süreci uygulanmaktadır.

Açık pozisyonlar için öncelikli olarak, aday veri tabanından araştırma yapılarak, gerekli nitelik/deneyimlere uygun adaylardan bir havuz oluşturulmakta ve işe alım süreci başlatılmaktadır.

Türk Telekom Personel Alımı 2018

Değerlendirme sürecimizde genel olarak;

 • Telefon ile mülakata çağırılan adaylara; ilgili pozisyonlar için İngilizce Seviye Tespit Sınavı, Kişilik Envanteri ve Yetkinlik Bazlı Mülakat uygulanmaktadır. Bu süreçte ilgili pozisyonların gerektirdiği yetkinlikler ile kişisel yetkinliklerin örtüşüp örtüşmediği değerlendirilmektedir.
 • İnsan Kaynakları tarafından mülakat süreci olumlu olarak değerlendirilen adaylara, ilgili müdür ve direktör seviyesinde “Teknik Bazlı Mülakat” uygulanmaktadır.
 • Pozisyonlar için uygun bulunan aday/adaylar ile referans ve teklif sürecine geçilirken, süreçte devam edemeyen adaylara e-posta yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Türk Telekom’a, ileride oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere “Genel Başvuru” yapabilir ya da www.kariyer.net ve www.linkedin.com üzerinde iş ilanlarımızı detaylı olarak görebilirsiniz.

Ücret ve yan haklar

Ücret ve Yan Haklar politikamız; çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, “yüksek performansı” ödüllendiren, adil, yenilikçi, iş-özel yaşam dengesini ve bireysel ihtiyaçlarını gözeten rekabetçi bir sistem üzerine kurulmuştur.

Şirketimiz, performansı gözeten, rekabetçi ve şirket stratejilerine uygun ücretlendirme ve yan haklar programları sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilerlemek için, her sene düzenli olarak çeşitli ücret araştırmalarına katılarak sektörü yakından takip etmektedir.
Türk Telekom’da tüm pozisyonlar için; beklenen rol ve sorumluluklar, gereken bilgi-beceri, gereken yetkinlikler ve iş sonuçlarına yapılan katkılara göre iş büyüklükleri belirlenir, eşit işe eşit ücret politikası uygulanır.

Ücret ve prim sistemi

Maaş ödemelerimiz tüm çalışanlarımız için yıllık 12 brüt maaş olarak uygulanmaktadır. Çalışanlarımıza ödenecek ücret her yılın Nisan ayında gözden geçirilir.

Yüksek performansı ödüllendirmek prensibinden yola çıkarak, yılda bir kez şirket iş sonuçlarına ve bireysel performansa bağlı olarak performans prim ödemesi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca satış ekipleri için ayrı bir prim sistemi uygulamaktayız.

Yan haklar

Türk Telekom Grubu çalışanlarının görev yaptıkları pozisyonlara bağlı olarak uygulanacak yan haklar farklılık göstermektedir.

Türk Telekom Grubu bünyesinde sağlanan temel yan haklar şunlardır:

 • Cep Telefonu ve Kurumsal GSM Hatları
 • Araç Tahsisi (Belirli yönetsel roller için)
 • Akaryakıt Yardımı (şirket aracı tahsis edilmeyen diğer yönetsel roller için)
 • İletişim Paketi (İnternet, TiviBu, Sabit Hat Abonelikleri)
 • Dizüstü Bilgisayar
 • Servis Hizmeti
 • Yemek Çeki
 • Türk Telekom Sağlık Yardım Vakfı veya Özel Sağlık Sigortası
 • Hayat Sigortası / Ferdi Kaza Sigortası
 • Doğum Yardımı
 • Vefat Yardımı
 • Evlenme Yardımı
 • Türk Telekom Grubu Şirketleri Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi

Esnek yan haklar

Çalışanlarımız kendilerine sağlanan hak ve menfaatlerden mevcut şekli ile yararlanabilecekleri gibi şirketimiz tarafından kuralları belirlenen çerçevede “esnek yan hak” paketlerini kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş yan hak paketlerini oluşturabilirler.

Kariyer ve Gelişim

Yetenek yönetimi

“Herkes potansiyeldir.” yaklaşımıyla kurguladığımız Yetenek Yönetimi sistemimizde amacımız tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Yetenek Yönetimi sürecimizde Yetenek Yönetimi Modeli sonuçları ve iş sonuçları ile çalışanlarımızın geleceğe dair potansiyellerini değerlendiriyor, fark yaratan yetenekleri belirliyoruz.

Yetenek Yönetimi sürecimiz ile sahip olduğumuz yeteneklerimizin kariyer ve gelişim planlamalarını yaparak, hem İnsan Kaynaklarımız hem de organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, çalışanların sistemli bir yaklaşım ile değerlendirilmesini, insan kaynakları yönetimine dair süreçlerinin bu doğrultuda planlanmasını ve şirket performansını üst düzeye çıkaracak, başarı odaklı çalışanların geliştirilmesi ve elde tutulmasını hedefliyoruz

Yeteneğin kazanılması

Etkin planlanmış işe alım süreci ile genç yeteneklerin Türk Telekom Grubu’na kazandırılması ve doğru insan kaynakları uygulamaları ile sahip oldukları pozitif kabiliyetleri kurumsal kimlik altında geliştirerek Türk Telekom Grubu’nun geleceğine hazırlanması ana hedeflerimizdendir. Bu kapsamda, en yeni uygulamamız StarT genç yetenek programında, seçim süreci oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Kişilik envanterleri, değerlendirme merkezi uygulamaları, mülakat gibi çeşitli ölçüm araçları uygulanarak Genç yeteneklerimiz kuruma kazandırılmaktadır.

Yeteneğin keşfedilmesi

Kurum içerisinde farklı seviyelerde yeteneklerin keşfedilmesi için farklı değerlendirme araçları uygulamaktayız. Öncelikle bir çalışanın “yetenek” olarak adlandırılabilmesi için potansiyelini ortaya koyarak fark yaratması, bulunduğu ortamda rol model olması oldukça önemlidir. Bu prensiple; potansiyeli yüksek, fark yaratan, işine ve çevresine değer katan çalışanlarımız yetenek olarak tanımlanmaktadır.

Yetenek Yönetimi; Performans Yönetimi, Eğitim ve Gelişim gibi tüm İnsan Kaynakları süreçleri ile entegre bir yapıda yönetilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki değerlendirme araçları yetenek tespitinde kullandığımız araçlar arasında yer almaktadır.
360 Derece Yetkinlik Değerlendirme;başlı başına ölçümleme ve kariyer yönetimi aracı olmayıp çalışanların bireysel farkındalıklarını artırmak, güçlü ve gelişime açık alanları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve çoklu geribildirim ortamını desteklemek amacıyla geliştirilen bir yetkinlik gelişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Potansiyel Değerlendirme;çalışanlarımızın potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak amacı ile bu doğrultuda ölçümleme teknikleri geliştirilmiştir. Potansiyel değerlendirme performans değerlendirmenin ardından farklı rol ve sorumlulukları alma konusunda yetkinliklerinin değerlendirildiği bir aşamayı içerir.

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları;temelde yetenek yönetimi amaçlı aynı zamanda kariyer yönetimi süreçlerimizi de destekleyecek şekilde değerlendirme merkezi uygulamasını kullanmaktayız.

Yeteneğin geliştirilmesi

Gelişim ihtiyaçlarını tespit amaçlı yıl içerisinde belli bir takvimde yapılan Performans Değerlendirme, 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme, Potansiyel Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları sonucunda çalışanlarımızla ilgili elde edilen verilere dayanarak gelişim programları oluşturulmaktadır.

Gelişim programları eğitim, koçluk gibi farklı gelişim aksiyonlarını içerebilir. Yetenekli çalışanların geliştirilmesi sürecinde özellikle yönetsel becerilerin geliştirilmesi aşamasında kullanılmak üzere TT Grup Liderlik Modeli tasarlanmıştır. Liderlik modelinde potansiyeli yüksek yetenekli çalışanlar için ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun olacak gelişim modelleri oluşturulmuştur.

Yeteneğin elde tutulması ve yedekleme

İnsan odaklı yönetim kültürünü özünde barındıran Türk Telekom Grubu, varlığını ve sürdürülebilirliğini sahip olduğu insan kaynağının oluşturduğuna inanmaktadır. Bu durumdan hareketle Yetenek Yönetimi belirli bir grup çalışana odaklanmak yerine, tüm çalışanları yetenek yönetimi kapsamında değerlendirmekte ve çalışanlara kariyer hedefleri ve gelecek planları doğrultusunda dinamik bir kariyer yolculuğu fırsatı sunmaktadır.

Bu bakış açısı ile yeteneklerin elde tutulması konusunda yöneticilerin, İK İş Ortakları ile birlikte hareket etmeleri, kişiye özel çözümlerle gelişim ihtiyaçlarını Akademi ile iş birliği yaparak gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Kariyer yönetim sistemi

Kariyer yönetiminde çalışan hareketleri dikey ve yatay kariyer hareketi olarak ayrıştırılmıştır. Çalışanlar ölçme ve değerlendirme sistemleri ile değerlendirildikten sonra bireysel kariyer beklentilerine de uygun olarak kariyer hareketleri süreci, yöneticileri ve İK İş ortakları tarafınca yönetilmektedir.

 

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi süreci ile bir taraftan şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesini sağlarken, diğer taraftan da hedeflere ulaşım sürecinde çalışanların katılımlarını adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmeyi, motive edici bir çalışma ortamı ve yaşam oluşturmayı ve kişisel gelişimi amaçlarız.

Hedef belirleme ve değerlendirme

Bu sistem sayesinde çalışanlarımızın şirket hedefi paralelinde doğru hedeflere yönelmelerini sağlayarak, çalışanların performanslarını daha etkin kullanmalarını ve objektif değerlendirilmelerini amaçlarız. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımızın bir parçası olarak her yıl şirket hedeflerini bölüm ve bireylere indirgerken, bireysel hedeflerle çalışanlarımızın büyük resmin hangi parçasına katkı sağladıklarını anlamalarına hizmet ederiz.

Performans yönetimi sistemi

Performans Yönetimi Sistemiyle, yüksek performans gösteren bir organizasyon kültürü yaratmak, iş hedeflerine ulaşmak, yatırımcıları için karlılık sağlamak ve rekabetçi bir insan gücüne sahip olmak için çalışanların gelişimine ve performans değerlendirme süreçlerine maksimum derecede odaklanılmaktadır.

Türk Telekom Performans Yönetim Süreci üç temel aşamadan oluşmaktadır;

 • Planlama ve Hedef Belirleme Dönemi
 • Hedef Revizyon ve Ara Değerlendirme (Geribildirim) Dönemi
 • Yılsonu Değerlendirme Dönemi

Performans sürecinin çıktıları, eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, ücret yönetimi ve ödüllendirme, kariyer planlama ve yönetimi gibi diğer kritik insan kaynakları süreçlerine girdi sağlamaktadır. Aynı zamanda çalışanlarımızın girişimci kabiliyetleri de gelecek hedefleri ve kariyer planlamalarına katkı saylayacak şekilde kurumsal yapı altında zenginleşmektedir.

Hedef bazlı değerlendirme

Hedef Bazlı Değerlendirme Kapsamında, çalışanlarımızın şirket stratejilerine uygun hedeflerini belirlemelerini ve doğru hedefleri almalarını sağlarız.

Hedef belirleme sürecinde, fark yaratanı ayırt eden, bireysel katkıyı gösteren, hem çalışanlarımızın kariyer hedeflerini hem de şirketimizin performans beklentilerini ortak bir paydada birleştiren hedeflerin belirlenmesine önem veririz.
Sene başında belirlemiş olduğumuz hedefleri, hedef revizyon döneminde yöneticimizle yaptığımız geribildirim görüşmelerinde gözden geçirerek gerekli durumlarda revize edilmesini sağlarız.

 

Türk Telekom Akademi

Türk Telekom Akademi, Türk Telekom çalışanlarının ve satış kanallarının kişisel, mesleki ve teknik alanda gelişimlerine katkı sağlayan, sahip oldukları girişimci özellikler ve pozitif kabiliyetlerini ön plana çıkarmayı, bu sayede hem gelecek ve kariyer hedeflerinde başarıya ulaşmalarını hem de kurumsal kimlik altında görev yaptıkları birimlere olumlu yönde katkı sağlamalarını hedefleyen kurumsal bir akademidir.

Şirket İçi Sertifikasyon Programları

IP/MPLS Tiger Team Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı, IP/MPLS şebekesinin kesintisiz işletilmesi için, ilgili konuda görev alan çalışanlara değişik seviyelerde yetkinlik kazanma ve uluslararası geçerli sertifikaya sahip olma imkânı sunmaktadır.

Kablolu Transmisyon Sistemleri Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı, Türk Telekom bünyesinde transmisyon sistemlerinin işletim, bakım ve yönetiminden sorumlu çalışanlarımızın teknik yetkinliğini sistematik çözümlerle daha yüksek seviyeye çıkarma imkanı sunmaktadır.

TT Network Uzmanlığı Sertifika Programı, uluslararası bir sertifika programı olup multi domain sistemler için, çalışanlarımıza sahip oldukları tecrübe ve bilgi birikimini uçtan uca uygulama imkânı sunacaktır.

Network ve Sistem Entegrasyonu Diamond Veritabanı Yöneticileri ve Sistem Yöneticileri Sertifika Programı: sistem entegrasyonu alanında görev alan teknik çalışanlarımızın Geniş Bant (xDSL,FTTx,IPTV ..) Altyapısındaki tüm şebekelerde yer alan sunucu ve yönetim sistemlerinin planlanması, bakım ve geliştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, harici ve dahili entegrasyonlarının sağlanması ve gerekli desteklerin verilerek en az hata ile işletiminin sağlanması konularında gerekli yetkinlikleri edinmelerini amaçlayan bir yetkinlik geliştirme çözümüdür.

Müşteri Odaklı Türk Telekom (MoTT) Sertifikasyon Programı : PSTN, xDSL, IPTv kurulum ve arıza işlemleri sürecinde yakın temas halinde olan saha çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerinin artırılma fırsatı bulacaklardır.

Türk Telekom Network Mimarisi Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı : TT Network Mimarisi alanında görev yapmakta olan teknik çalışanlarımızın uçtan uca sistemleri yorumlayabilmeleri, Türk Telekom Network Mimarisini bütünsel bir bakışla inceleyerek, altyapımızda birbirleriyle bağlantılı olarak çalışacak farklı sistemlerin optimum seviyede koordinasyonunu sağlayacak mimari tasarım ve değişiklikleri yapabilmelerini amaçlayan bir yetkinlik geliştirme çözümüdür.

Enerji ve Soğutma Sistemleri Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı : Enerji Sistemlerinde uzmanlaşması planlanan çalışanlarımızı olması gereken ile mevcut durum arasındaki farkı gerekli öngörülen AC-DC ve Soğutma Sistemleri eğitim modülleriyle gidermeyi amaçlayan bir teknik program, bir yeterlilik danışmanlık çözümüdür.

FTTX Sistemleri Sertiffika Programı: FTTX sistemlerinin kesintisiz işletilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için geliştirilmiştir bir programdır.

Servis Tasarımı Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı: Kurumsal müşteri, bulut ve ICT ürün ve servis teklifleri için servis planlamalarını Teknoloji Tasarımı ve Planlama Direktörlüğü ile birlikte belirlenen stratejiler doğrultusunda yapmak ve bunların oluşturulması için gereken servis altyapı gereksinimlerinin tanımlamalarını yaratmakla görevli olan Servis Tasarımı Grup Müdürlüğü çalışanlarının yetkinliğinin arttırılması, daha hızlı ve uygun çözümler üretilmesi için 2 seviyeden oluşan Servis Tasarımı Yetkinlik Geliştirme Programı hazırlanmıştır.

Veri Madenciliği Sertifika Programı: Veri ambarına farklı bir bakış açısı getirerek, veri analizi ile daha hızlı ve daha verimli kararlar alınması için kurulan sistemlerin etkin kullanımına yönelik çözümler sunmaktadır.

Şirket dışı sertifikasyon programları

Gazi Üniversitesi IP &Genişbant Teknolojileri Sertifika Programı: Karma eğitim modeli ile hazırlanan program ile katılımcılar, Telekomünikasyon Teknolojileri, xDSL Servisleri, İnternet ve IPTV servislerinin altyapısı, çalışma prensipleri ve fonksiyonel işleyiş hakkında bilgi sahibi olurken, Laboratuvar ortamında pratik uygulamalar yapma fırsatı bulacaklardır.

TÜTED&YTÜ Telekomünikasyon Teknolojileri Sertifika Programı: Telekomünikasyon sektörü çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlarken sektördeki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına ve işverenlerce doğru çalışanların bulunup konumlandırılması konusunda rehberlik edebilecek nitelikli bilgi ve birikimlerin paylaşıldığı, yetkinliklerin geliştirildiği bir öğretim tasarımı sunmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ve TT markalı Dersi: Türk Telekom markalı “Türk Telekom Telekomünikasyon Sistemleri” dersimiz ile Telekomünikasyon sektöründeki bilgi ve tecrübelerimizi üniversite öğrencileri ile paylaşıyor ve onların iş hayatı öncesinde gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

İşe uyum programları

TT Akademi, işe alım sürecini başarıyla tamamlayarak Türk Telekom bünyesindeki görevlerine başlayan çalışanların, işe kolayca uyum sağlamaları için şimdiye kadar e-öğrenme ve sınıf eğitimleri gibi farklı metodolojilerin kullanıldığı eğitim programları, iş başı çalışmalar, toplu etkinlikler gibi birçok uygulama gerçekleştirmiştir.
Türk Telekom İşe Uyum Programında buddy uygulaması, işe uyum e-öğrenme eğitimleri ve işe uyum sınıf eğitimleri olacak şekilde planlanmıştır. Oryantasyon Programı 1 ay, 3 ay ve 6 ay olmak üzere üç aşamada tamamlanacak şekilde oluşturulmuş ve işe alınan tüm Türk Telekom çalışanları için tasarlanmıştır.

Eğitimde teknoloji kullanımı

Türk Telekom Akademi’de e-öğrenme kapsamında;

 • Eğitsel içerik geliştirme,
 • Öğretim tasarımı ve senaryolaştırma,
 • Web-tabanlı eğitim, sanal sınıf, mobil-öğrenme projeleri,
 • Kullanıcı eğitimlerinin verilmesi,
 • Eğitim süreçlerinin otomasyonu,
 • Eğitim Yönetim Sistemlerinin yönetimi ve işletilmesi çözümleri sunulmaktadır.

E-öğrenme eğitimleri

E-öğrenme eğitimleri iç kaynak yöntemi ile geliştirilmekte ve çalışanlara sunulmaktadır. Bu e-eğitimler ve birtakım açık öğrenme kaynakları TT Akademi Eğitim Portali üzerinden çalışanların erişimine sunulmaktadır. E-eğitimler ile;

 • Zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde öğrenmeye devam edebilme
 • Kişisel öğrenme hızına göre eğitim ve gelişim planı yapabilme
 • İhtiyaç duyulan bilgiye tekrar tekrar ulaşabilme fırsatına sahip olma
 • Eğitmenlerle, danışmanlarla ya da konu alanı uzmanlarıyla, elektronik olarak, e-posta, forum, anlık mesajlaşma araçlarıyla sürekli iletişim kurabilme

Sanal sınıf eğitimleri

Türk Telekom BuluTT Akademi ürünlerinden olan sanal sınıf sistemi, Türk Telekom Eğitim Yönetim sistemi ile entegre çalışmaktadır. Bu sistem ile eğitim maliyetlerinde iyileşme sağlanmakta, farklı lokasyonlardaki kullanıcılara hızlı ulaşılmakta, eğitim maliyetlerinden de ( konaklama, ulaşım, basılı materyal vb.) tasarrufedilmektedir. Sistem özelliği gereği eğitimler kayıt altına alınmakta ve personelimize tekrar izleme olanağı sunulmaktadır.

Cep akademi

Mobil öğrenme, eğitim ihtiyaçlarını mobil araçlar yardımıyla karşılamayı düşünen bir uzaktan eğitim modelidir. İçeriğin PDA’ler, cep telefonları veya mp3 çalarlar vasıtasıyla sunulmasını hedefler. Böylece kullanıcılara, her an her yerde eğitim alma şansını sağlamasıyla birlikte çok faydalı olabilecek bir eğitim sunum modeli karşımıza çıkmıştır. TT Akademi, her seviyeden çalışanımıza uzmanlıklarını, yeteneklerini şirketimizin rekabet avantajına yönelik geliştirebilecekleri şekilde öğrenme ortamları sağlamaya devam etmektedir. Bu anlamda yenilikçi çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek çalışanlarımıza cep telefonlarından her yerde istedikleri zamanda eğitim alabilme fırsatını sunulmaktadır.

Karma eğitim

Eğitim programlarının tasarımı karma eğitim stratejisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Karma eğitim stratejisi ile yüz-yüze eğitimlerin; web-tabanlı eğitim, sanal-sınıf, mobil öğrenme gibi eğitim veriliş yöntemleri ile harmanlanarak daha etkili ve verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Yönetimi

Türk Telekom Akademi tarafından düzenlenen eğitimler, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programları tasarımı, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşan Eğitim Yönetimi süreçlerinden yola çıkılarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim İhtiyaç Analizi aşamasında, eğitim ihtiyacı şirket misyon, vizyon ve stratejileri; iş birimleri ve proje ihtiyaçları; temel, yönetsel ve fonksiyonel yetkinlikler bazında analiz edilmektedir. Eğitim programlarının tasarımında ise eğitim içerikleri eğitim ihtiyaç analizi verilerine dayanarak, hedef kitle profiline uygun bir şekilde şirkete özel olarak geliştirilmektedir. Eğitim Uygulama aşamasında eğitim bütçesi ve maliyet yönetimine dayalı olarak kaynakların belirlenmesi, eğitmen/firma seçimi, eğitim organizasyonu ve eğitim sonu işlemleri yürütülmektedir.

Anlaşmalı Yüksek Lisans ve Doktora programları

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri bizler için birinci önceliklidir. Gelişime yönelik tüm çalışmalarınise Şirketimizin verimlilik hedefinin, yetenek yönetiminin ve stratejilere dönük hedef gerçekleştirmelerin hayata geçirilmesinde anahtar bir rolü olduğuna inanıyoruz.

Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımızın faydalanabileceği çeşitli eğitim ve gelişim programlarını Şirket içinde ve dışında etkin bir şekilde yönetiyoruz. Bunun önemli bir kısmını da üniversite iş birlikleri oluşturmaktadır. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de çalışanlarımızın yararlanabileceği yüksek lisans ve doktora programları için çeşitli iş birliği anlaşmaları hayata geçirilmiştir. Bu illerimiz dışında da yine anlaşmalı üniversitelerin uzaktan öğrenme yöntemi ile yürüttükleri e-MBA programlarını da çalışanlarımıza bir seçenek olarak sunmaktayız. Tüm bu programlarda okulların başvuru, sınav, kabul ve kayıt işlemlerini çalışanlarımız kendileri takip etmekte ve kayıt aşamasında da çalışanlarımız iş birliklerimiz doğrultusunda çeşitli indirim oranlarından yararlanabilmektedir.

Yabancı dil eğitimleri

Türk Telekom Grubu yöneticilerine, şirket tesislerinde yabancı eğitmenlerle özel ders desteği sağlanmaktadır. Ayrıca Türk Telekom Grubu çalışanlarının yabancı dil yetkinlik seviyesi Cambridge Üniversitesi’nden temin edilen online İş İngilizcesi sınavı (BULATS) ile belgelendirilmekte ve sınav; terfi, işe alım, eğitim vb birçok süreçte kullanılmaktadır.

İç eğitmenlik fırsatları

Gönüllü olarak eğitmenlik talebinde bulunan çalışanlar arasından, belirlenmiş olan seçim kriterlerini karşılayarak, İç Eğitmen Seçim ve Gelişim Sürecine dahil edilip, TT Akademi iç eğitmeni olmaya hak kazanılmasıyla eğitmenler yalnızca eğitim ve gelişim programlarının sınıf ortamında aktarılmasında değil, aynı zamanda şirkete özel olarak tasarımlanan eğitim ve gelişim programlarının ve öğrenme araçlarının geliştirilmesinde de aktif olarak rol oynamaktadırlar.

TÜRK TELEKOM İŞ İLANLARI 2018

https://www.turktelekomkariyer.com/tt-ye-basvurun/acik-pozisyonlar.aspx